05.08.2022

Какво представлява изопропиловият алкохол

Изопропиловият алкохол (2-пропанол), известен и като изопропанол или IPA, е широко използван дезинфектант. Различните разтвори, степени на чистота, концентрации и типове алкохол предоставят полезни почистващи и дезинфекционни свойства, когато се прилагат правилно. При неправилна употреба, обаче, може да има опасни последици.

Защо 70% е най-ефективната концентрация на изопропилов алкохол за дезинфекция?

Изопропиловият алкохол, особено в разтвори между 60% и 90% алкохол с 10 – 40% пречистена вода има бързо действие срещу бактерии, гъбички и вируси. Когато концентрацията на алкохол падне под 50%, ефективността при дезинфекция рязко спада. Тук трябва да се отбележи също, че и по-високите концентрации на алкохол също намаляват ефективността.

Наличието на вода е решаващ фактор за унищожаване или инхибиране на растежа на патогенни микроорганизми с изопропилов алкохол. Водата служи като катализатор и играе ключова роля в денатурирането на протеините на вегетативните клетъчни мембрани. 70 %-вият разтвор преминава по-добре през клетъчната стена, прониква в цялата клетка, коагулира протеините и микроорганизмът умира. Допълнително,  съдържанието на вода води до забавяне на изпаряването на разтвора. По този начин времето за контакт между повърхността и разтвора се увеличава и оттам се повишава ефективността на процеса по дезинфекция.

Концентрации на изопропилов алкохол над 91% незабавно коагулират протеините. В резултат на това се създава защитен слой, който предпазва други протеини от по-нататъшна коагулация. Разтвори, които съдържат повече от 91% изопропилов алкохол убиват бактериите, но понякога изискват по-дълго време за контакт за дезинфекция и това позволява на спорите да останат в латентно състояние, без да бъдат убити.

Вашият коментар

X