В съвременните условия на растеж на броя инфекциозни заболявания, вземането на мерки за дезинфекция във всички публични институции е от голямо значение.

Терминът “дезинфекция” означава съвкупността от начините за пълно или частично унищожаване на потенциално патогенни микроорганизми за хората на обектите на околната среда, с цел да се прекъсне пътя на предаване на инфекциозни агенти.

Дезинфекцията е от значение не само за здравните институции, но и за всички други публични институции, които се грижат за здравето и благосъстоянието на посетителите.

Важно е да са извършва дезинфекция на всички повърхности и санитарно оборудване. В плувни басейни, бани и сауни има висок риск от предаване на инфекции. Ето защо трябва внимателно да се дезинфекцират всички повърхности и оборудване, които могат да бъдат източник на инфекция.

Влажната и топла среда е идеално място за разпространение на гъбични заболявания. На Вашето внимание предлагаме специални съоръжения за грижа за кожата на стъпалото на Лизоформ, които са доказали своята ефективност в практиката.

За да се гарантира високо качество и безопасна храна за потребителите и за да се предотврати възникването и разпространението на инфекциозни и неинфекциозни заболявания (отравяне) в заведенията за хранене и хранително-вкусовата промишленост, рутинно се използват почистващи и дезинфекциращи препрати.

Работниците от кетъринг са длъжни да спазват правилата за лична хигиена. Следва да се обръща особено внимание на чистотата на ръцете – чрез тях една инфекция може да се пренесе върху повърхности, оборудване, прибори и оттам – върху крайните продукти. Ноктите трябва да са късо подрязани и да не са покрити с лак. Измиването и дезинфекцирането на ръцете е задължително преди започване на работа и след всяко прекъсване на работа, при преход от една операция към друга, след контакт със заразени предмети.

Използвайте дезинфектантите на Лизоформ във Вашето заведения за хранене или предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

X