ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Отговор на запитвания и консултации, оn-line през сайта или по телефон, могат да бъдат направени в рамките на работното време: от 9:30 до 18:30 часа, от понеделник до петък.

Запознайте се с условията по-долу, преди да пазарувате чрез този уеб сайт. Използването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този уеб сайт.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Лизоформ България ЕООД (наричан Лизоформ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн https://lysoform.bg), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Лизоформ (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Лизоформ България ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: България, София, ул. “Незабравка” 11 вх.Б; ид. номер по Булстат: 203130848; ДДС Номер: BG203130848

1. Условия за използване на Сайта на Лизоформ

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайтът се предоставят “във вида, в който са” и това, че Сайтът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други) на Сайта. В случай че, използването на този Сайт или материали от него, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото, необходимо за достъп до Световната мрежа, оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Лизоформ само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид използването на Сайта на Лизоформ, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай че, Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни. Политика на конфиденциалност

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Лизоформ при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Лизоформ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Сайта.

Всички, доброволно предоставени от Потребителя Лични и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.

Сайтът изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се предостъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Сайтът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Авторски права и ограничения, свързани с тях.

Лизоформ дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Лизоформ или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Лизоформ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица, при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между Лизоформ и лицето, публикуващо информацията.

Предоставените препратки на Сайта на Лизоформкъм сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката, настоящите Общи условия губят сила. Лизоформ не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. Лизоформ по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информация за стоките в сайта, разпределени по видове групи и подгрупи.

В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Лизоформ си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

Всички посочени на сайта цени са в лева, с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

Сайтът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайтът не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в сайта, е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в Лизоформ

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време, преди завършването на Поръчката, потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта, потребителят влиза в договорни отношения с Лизоформ, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена, след потвърждаването ѝ, следвайки инструкциите в Сайта. Лизоформ има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Лизоформ  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Сайтът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Лизоформ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

Безплатна доставка за поръчки над 100 лв.

8. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Лизоформ или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай че, в едноседмичен срок от датата на доставка, Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайтът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай че, потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Лизоформ автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Лизоформ, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Лизоформ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай че, потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Лизоформ автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

9. Предаване на стоката

Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружавашите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Лизоформ се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай, започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждение по предходното изречение.

При получаване на доставката, проверете съдържанието на поръчката за съответсвия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

10. Предаване на документите, съпътстващи стоката

При получаване на поръчаната стока Вие получавате касова бележка и гаранционна карта, в случай, че стоката има гаранция. Гаранцията на стоките е валидна на територията на Република България.

11. Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки, в 14-дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица. Продуктите не трябва да са използвани, да не е увредена целостта им и да е запазен търговския вид (всички стикери, етикети и т.н. трябва да са на стоката), в който са получени.

В този случай, потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

  • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават).
  • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането. Ако поръчката /продукта е заплатен, чрез карта онлайн, то сумата ще бъде върната/ възстановена до 14 дни на същата карта, с която е заплатена.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

12. Рекламации

Веднага след получаването на стоката, Потребителят следва да провери за евентуални несъответсвия с договореното. В случай, че има несъответствия, Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на Закона за защита на потребителите.

Ако по някаква причина не сте удовлетворени, моля, свържете се с нас.

На рекламация не подлежи стока, за която клиентът е бил предварително предупреден за несъответсвие.

Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме така пратка и не предяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки при съответната куриерска фирма.

13. Други

Сайтът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Сайтът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Лизоформ управлява този Сайт от офиса си в София, България.

Отговор на запитвания и консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 9:30 до 18:30 часа, от понеделник до петък

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайтът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. Лизоформ не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ЛИЗОФОРМ С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА ЛИЗОФОРМ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА

Страница на Комисия за Защита на Потребителите

Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)

Ние си запазваме правото да направим промяна в Общите условия.

Последната промяна е направена на 05/03/2020.

X