19.08.2022

Да поддържаме чистота в дома и на работното място е важно. Важно е и да знаем как да боравим с препаратите, които използваме, за да поддържаме добро ниво на хигиена. Дори и когато препаратите са натурални (отчасти или изцяло) и производителят е посочил, че са безопасни за употреба, е добре да се спазват някои правила, тъй като неправилната употреба може да доведе до различни нежелани резултати.

 • 1. Прочетете етикета

  Най-важното правило е винаги да прочитате етикета преди употреба. Дори в случаите, когато съставките са частично или изцяло с натурален произход, е препоръчително да спазваме указанията на производителя.

 • 2. Не смесвайте препарати

  Освен по време на почистване, не смесвайте и не допълвайте бутилки с различни препарати. Това може да доведе до сериозно химически реакции. Когато искате да прелеете препарат от една опаковка в друга или от по-голяма разфасовка в по-малка, използвайте предварително почистени и сухи контейнери.

 • 3. Не използвайте препарати без етикет и указания

  Ако не сте сигурни какво има в дадената бутилка или кутия и/или ако липсват указания за употреба на препарата, по-добре не го използвайте. Не използвайте стари бутилки от напитки или кутии от храни. В случай, че все пак се налага използването им, старателно премахнете всички етикети преди да ги използвате с цел съхраняване на препарати в тях. И не забравяйте да ги надпишете.

 • 4. Използвайте ръкавици и други предпазни средства при необходимост

  Дори и когато боравите с препарати от растителен произход е препоръчително да носите ръкавици. Възможно е да възникне алергична реакция. Когато препаратът съдържа химически вещества, допирът им до кожата и лигавиците също не е препоръчителен. Ако има опасност от попадане на пръски в очите, носа или устата, носете необходимите предпазни средства.

 • 5. Разреждайте препаратите в правилните съотношения

  Преди да разредите даден препарат, консултирайте се с етикета, за да разберете какво е правилното съотношение вода:препарат спрямо целите, за които ще го използвате. Добавянето на повече препарат няма да увеличи ефекта. Важно правило е първо да добавите вода и едва след нея да добавите нужното количество препарат.

 • 6. Използвайте правилния препарат

  За максимален ефект при почистване и хигиенизиране на дадена повърхност, използвайте препарат предназначен, именно за конкретната повърхност и за Вашите цели.

 • 7. Затваряйте контейнерите след употреба

  Не забравяйте, след употреба, да затворите добре бутилките и кутиите с препарати и да ги приберете на място, недостъпно за деца и домашни любимци, далече от хранителни продукти. Ако върху опаковката има остатъци от препарата, почистете ги преди да го приберете.

 • 8. Измивайте ръцете си

  След като приключите с дадения препарат и го приберете на сигурно място, не забравяйте да измиете добре ръцете си, дори и в случаите, в които сте били с ръкавици.

 • 9. Проветрявайте

  Уверете се, че помещението може да бъде добре проветрено. Не използвайте спрейове в затворени помещения - отворете прозорец, врата или пуснете вентилацията.

 • 10. Не пушете в близост до препаратите

 • 11. Не съхранявайте препарати в близост до храни и напитки

Вашият коментар

X