120 години в служба на здравето

Предотвратяването на предаването на заболявания, опасни за здравето, е основният проблем, на който Dr. Ханс Роузман, изобретателят и основателят на Lysoform, иска да намери решение. Днес Lysoform е световно известна търговска марка за дезинфектанти.

Дезинфекцията и антисепсията, убиването, инхибирането или инактивирането на микроорганизмите са основни изисквания за избягване на инфекции и следователно незаменими в медицината. Отговорността, която носят производителите на съответните продукти, е голяма. Lysoform се създава през 1900 година и оттогава предлага продукти, съобразените с най-високите стандарти за качество и професионални технологии.  Доброволният ангажимент за спазване на етичните стандарти и производството, което е възможно най-екологично неутрално, винаги е било неизменна част от корпоративната философия на Lysoform.

Разнообразни решения за дезинфекция

В момента продуктовото портфолио включва:

Само най-високата полза има значение

Ние от Lysoform постоянно адаптираме своите продукти и технологии съобразно съвременните изисквания и нуждите на модерното общество. Стремим се да представяме на своите клиенти единствено качествени продукти, резултат от задълбочени научни изследвания.

Висококвалифицираният и мотивиран екип не спира да разработва нови решения, влагайки дългогодишно ноу-хау и много креативност.
Работата ни отговаря на всички необходими стандарти за качество.

Lysoform е сертифициран от MED / CERT, съгласно DIN EN ISO 13485 и според DIN EN ISO 9001 / ISO 13485 и отговаря на изискванията на Директива 93/42 / ЕИО на Съвета от Медицински устройства. Компанията също така се ангажира да спазва AMG, MPG и GMP.

С отговорност към околната среда

Като производител на дезинфектанти и фармацевтични продукти, ние създаваме изделия, допринасящи за здравето и благополучие на хората. Освен това, се стремим да бъдем отговорни и към околната среда.  Вниманието към екологичните аспекти има висок приоритет в оперативната ни дейност и  представлява централна точка в политиката за качество. Не само служителите на Lysoform, но и нашите доставчици и партньори, участват активно в изпълнението на мерките за подобряване на екологичните резултати.

Производството се основава на съвременни технологии и безопасна и екологична експлоатация. Отвъд спазването на законовите изисквания, Lsysoform участва в системата за еко-одит на ЕО, съгласно EMAS II (Регламент 761/2001 на ЕО) и ISO 14001, ангажирани с постоянно и разумно постоянно подобрение на насърчаване на експлоатационните характеристики на околната среда.

Международно присъствие

Продуктите на Lysoform могат да бъдат открити в цяла Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и много страни от Азия и Африка.

Компанията Antisepsie AG в Brugg работи изключително на швейцарския пазар, докато компанията Lysoform Disinfektion AG в Glarus оперира пазари в Белгия, Австрия, Гърция, Испания, Полша, Русия, Беларус, Естония, Латвия, Литва, Украйна, Молдова, Румъния, България, Унгария, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Китай, Филипини, Турция, Египет, Сирия, Индия и други страни.
Има и други, независимо произвеждащи Lysoform компании, с индивидуални продуктови линии в Австрия, Италия, Испания, Аржентина и Бразилия. С тях се култивира приятелски обмен на опит.

Изтеглете “Дезинфекционен план за кухни и общи помещения” оттук.

X